NADÁCIA

Nadácia pre štúdium šamanizmu je nezisková vzdelávacia organizácia založená v roku 1987 americkým antropológom Michaelom Harnerom. Jej cieľom je zachovanie, výskum a šírenie šamanských znalostí pre blaho celej planéty a ľudstva. História výskumu siaha do začiatkov 60-tych rokov.