Čo je jadrový šamanizmus?

masken01Core šamanizmus pozostáva zo všeobecne platných resp. takmer všeobecne platných princípov a skúseností šamanizmu, ktoré nie sú viazané k žiadnej špecifickej kultúrnej skupine či jej perspektívam. Core samanizmus vytvoril, skúma a rozvíja Michael Harner zakladateľom Nadácie pre štúdium šamanizmu /FSS

Kedže západná kultúra vplyvom náboženského útlaku v minulých storočiach úplne stratila svoje šamanské znalosti programy Nadácie v rámci vzdelávania v Core šamanizme sú určené hlavne pre ľudí zo Západu. Prostredníctvom kvalitných seminárov a školení umožňujú záujemcom znovu nadobudnúť znalosti o  ich zákonitom duchovnom dedičstve.

Výcvik v Core šamanizme učí študentov ako zmeniť ich stav vedomia pomocou klasických šamanských techník bez použitia drog - za pomoci opakovaného bubnovania – aby týmto spôsobom objavili svoje vlastné spirituálne zdroje, pretvárali svoje životy a učili sa, ako pomáhať iným.

Core šamanizmus sa nesústreďuje na obrady tak, ako pôvodní Američania, pre ktorých sú šamanské rituály súčasťou práce medicinmana ( muža alebo ženy ) a, ktorí vykonávajú oboje – šamanizmus aj obrady.

Pripojte sa k tisícom ľudí, ktorí sa každý rok zúčastňujú dôsledných výcvikov v  Core šamanizme organizovaných Nadáciou pre štúdium šamanizmu /FSS/. Učebné programy sú starostlivo vytvorené a dôkladne testované, aby študentom sprostredkovali autentickú šamanskú skúsenosť a priniesli praktické výsledky.