Šamanizmus je najstaršou liečebnou metódou ľudstva. Šaman pracuje tak, že sa dostáva do zmeneného stavu vedomia.

 

Čo je šamanizmus?

Šaman je obvykle považovaný za liečiteľa a zároveň za sprostredkovateľa medzi normálnym svetom - obyčajnou realitou (OR) a duchovným svetom - neobyčajnou realitou (NOR). Je znalcom v komunikácii s duchmi pomocníkmi. Pomocou zmeny svojho vedomia „cestuje“ do neobyčajnej reality.

Tieto šamanské cesty vykonáva, aby získal silu, priniesol informácie a úlohy potrebné pre následné liečenie a prácu s klientom.

read more

Čo je jadrový šamanizmus?

Core šamanizmus pozostáva zo všeobecne platných resp. takmer všeobecne platných princípov a skúseností šamanizmu, ktoré nie sú viazané k žiadnej špecifickej kultúrnej skupine či jej perspektívam. Core samanizmus vytvoril, skúma a rozvíja Michael Harner zakladateľom Nadácie pre štúdium šamanizmu /FSS

Kedže západná kultúra vplyvom náboženského útlaku v minulých storočiach úplne stratila svoje šamanské znalosti programy Nadácie v rámci vzdelávania v Core šamanizme sú určené hlavne pre ľudí zo Západu. Prostredníctvom kvalitných seminárov a školení umožňujú záujemcom znovu nadobudnúť znalosti o  ich zákonitom duchovnom dedičstve.

read more